Current Titleholders

2017

Mai Thanh Thuy - 2017 Queen

Past Titleholders

2016

Phan Yến Phương - 2016 Queen

2015

Jennifer Tiên Huỳnh - 2015 Queen

2014

Bùi Thị Hà - 2014 Queen
Trần Bích Ngọc - 1st Runner-Up
Cindy Trần - 2nd Runner-Up, Ms. Performing Talent
Bùi Thị Trang - 3rd Runner-Up
Phan Thị Thu Thủy - 4th Runner-Up
Tâm Trần - Ms. Photogenic, Ms. Singing Talent

2013

Nguyễn Thu Hoài - 2013 Queen, Mrs. Photogenic, Ứng Xử Hay Nhất
Candy Mai Phan - 1st Runner-Up, Mrs. Congeniality, Mrs. Best Body
Trần Thúy Nga - 2nd Runner-Up, Mrs. Performing Talent
Ngô Thanh Hương - 3rd Runner-Up, Mrs. Áo Dài
Ann Ngọc Anh Nguyễn - 4th Runner-Up
Đỗ Thị Thanh Hương - Mrs. Popularity